آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دانستني هاي شگفت انگيز

مايلز كلي

علوم - آزمايش ها

دبستان دخترانه سما

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

مهدي آذريزدي

داستانهاي فارسي كوتا

دبستان دخترانه سما

كلبه آرامش

امير حسين بانكي پور فرد

جايگاه دختر و خانواد

دبستان دخترانه سما

ويلچر پدر

شاعر زهرا گريزپا - مرجانعباسيا

شعر كودكان - شهيدان

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

راهنماي خود مراقبتي

محمد كياسالار و همكاران

مراقبت از سلامت شخصي

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

عجايب هفتگانه جهان

فاطمه سروش راد

عجايب هفتگانه جهان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

صدرا طلوعی

مسابقه: تنیس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدجواد زارع حسینی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین نخعی

مسابقه: تنیس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین نخعی

مسابقه: تنیس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امید علی پرورش

مسابقه: تنیس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرهادی قدیمی

مسابقه: تنیس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي صمدي نوقابي

1386/08/28

دبستان دخترانه سما

عطيه كريم نيابجستان

1385/08/30

دبستان پسرانه سما

ايليا نيك ورز

1387/08/25

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل زارع بيلندي

1387/08/30

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل خياط

1386/08/30

دبستان پسرانه سما

محمدرضا جفائي رهني

1387/08/28

دبستان دخترانه سما

هليا ستوده

1389/08/29

دبستان پسرانه سما

اميرعلي خدادادي

1389/08/27