آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان پسرانه سما

پرتو دانش

شهربانو اسماعیلی

کتاب کار علوم چهارم دبستان

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

اسماءخواجه زاده

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نيايش شادكام

مسابقه: آزمون علمي

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي رضا احمدي

مسابقه: آزمون عملكردي رياضي جشنواره خيام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنين ناصريان

مسابقه: عكاسي با موضوع زعفران

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سحر كمالي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علي ندافي

مسابقه: شنا رشته 50متر آزاد

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مسعود چمني

مسابقه: آزمون عملكردي رياضي جشنواره خيام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

صنا صاحبان ملكي

مسابقه: آزمون علمي مرحله دوم

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نفيسه مسيبي

مسابقه: آزمون علمي مرحله دوم

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ريحانه جمال محبي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: 25 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عارف باصري

مسابقه: شنا 50متر قورباغه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

احسان صابري بيلندي

1387/06/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل نصيرزاده

1385/06/30

دبستان دخترانه سما

مبينا مصطفوي شورابي

1387/06/30

دبستان پسرانه سما

عليرضا حيدريان

1385/06/31

دبستان پسرانه سما

پويا قربان نياخيبري

1385/06/31

دبستان دخترانه سما

اريسا روحاني

1386/06/28

دبستان پسرانه سما

شايان قرباني

1386/06/29

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد صابري بيلندي

1387/06/23

دبستان پسرانه سما

شهريار طيبي

1385/06/26

دبستان پسرانه سما

پوريا ميرزاي قلي

1387/06/30

دبستان دخترانه سما

هليا هجرتي

1388/06/27

دبستان دخترانه سما

آناهيتا ملكي

1388/06/30

دبستان پسرانه سما

پوريا ميرزاي قلي

1387/06/30

دبستان دخترانه سما

دينا حيدرزاده

1386/06/28

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كوثري بيدختي

1388/06/31

دبستان دخترانه سما

حديث حسينيان سقي

1389/06/28

دبستان دخترانه سما

شيدا ساغريان

1385/06/30

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كوثري بيدختي

1388/06/31