آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

پرتو دانش

شهربانو اسماعیلی

کتاب کار علوم چهارم دبستان

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ثمين ثابتي

مسابقه: آزمون علمي مرحله دوم

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ستاره حسن زاده

مسابقه: آزمون علمي

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

صبا كوهميشي

مسابقه: آزمون علمي

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ريحانه جمال محبي

مسابقه: 50 متر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: 25 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مسعود چمني

مسابقه: آزمون عملكردي رياضي جشنواره خيام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عارف باصري

مسابقه: شنا 50متر قورباغه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آرميتا رضايي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زينب حاجي وثوق

مسابقه: عكاسي باموضوع زعفران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي ندافي

مسابقه: شنا 50متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسين نخعي

مسابقه: آزمون عملكردي رياضي جشنواره خيام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبينا محتشمي

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي اصغر باقري

1388/05/07

دبستان دخترانه سما

مائده پورقربان

1385/05/04

دبستان پسرانه سما

علي رضا انصاري بهابادي

1387/05/07

دبستان پسرانه سما

محمدعارف كاظمي

1389/05/04

دبستان پسرانه سما

پوريا صباغ زاده

1389/05/01

دبستان پسرانه سما

محسن باقري قنبر آبادي

1386/05/01

دبستان پسرانه سما

عرشيا راه واره

1387/05/02