آخرین اخبار مدارس


21 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 خرداددبستان دخترانه سما

21 خردادپیش دبستانی سما

13 خرداد دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

پیش دبستانی سما

پیش دبستانی سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

مهدي آذريزي

داستانهاي فارسي كوتا

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

پیش دبستانی سما

چتر نجات

دنی پارکر

قصه کودکانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آشنایی با علوم و فناوری نانو 1

فرزاد حسینی نسب

نانو تکنولوژی

دبستان دخترانه سما

ويلچر پدر

شاعر زهرا گريزپا - مرجانعباسيا

شعر كودكان - شهيدان

پیش دبستانی سما

تولد و مهمونی

ناصر کشاورز

قصه کودکانه

دبستان دخترانه سما

اي خوش او روزا

علي مصباح

سروده هاي گنابادي

دبستان دخترانه سما

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

مهدي آذريزدي

داستانهاي فارسي كوتا

دبستان دخترانه سما

جانوران كمياب

بارباراتيلور

حيوان هاي كمياب

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سجاد نقیبی

مسابقه: فرهنگی وهنری /گواش

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه غفوری

مسابقه: هنرهای نمایشی - نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبینا یعقوبی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

تارخ بندار

مسابقه: ویولون

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

لیدا طحان

مسابقه: هنرهای آوایی - فلوت بلز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی تیموری

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرهادی قدیمی

مسابقه: قران وعترت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید علیرضا مظلوم

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده فرحناز فاضلی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی، احساس واژه ها

رتبه: اول

پیش دبستانی سما

ایلیا نیک روش

مسابقه: مسابقه نقاشی امام رضا (ع)

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

سانیا اسماعیل زاده

مسابقه: هنرهای آوایی - فلوت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا محمد زاده

مسابقه: قرآن وعترت -صحیفه سجادیه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

مهدیار رمضانی - محمد عرفان رحمانیان شهری

کوله سلامتی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يسنا نظرزاده

1391/04/29

دبستان دخترانه سما

زهرا قدسي محمديه

1387/04/26

دبستان پسرانه سما

مهرشاد متولي كاخكي

1386/04/27

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل خياط بيلندي

1388/04/25

پیش دبستانی سما

پريا پريچه

1392/04/25

دبستان پسرانه سما

اميرشايان شفيعي ميم

1387/04/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي خزيمه

1387/04/29

دبستان پسرانه سما

اميرصالح اميني

1391/04/29

پیش دبستانی سما

زهرا فتحي

1392/04/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درسا مراديان

1385/04/29

دبستان دخترانه سما

ستايش نوري

1387/04/27

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسام عدالت پناه

1389/04/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه صالح نيا

1386/04/30