آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبستان دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

مهدي آذريزدي

داستانهاي فارسي كوتا

دبستان دخترانه سما

فوت كوزه گري

مصطفي رحماندوست

مثل هاي فارسي

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

روان شناسي آموزش خواندن

علي محمد ناعمي

مهارت خواندن

دبستان دخترانه سما

عجايب هفتگانه جهان

فاطمه سروش راد

عجايب هفتگانه جهان

دبستان دخترانه سما

چهارده معصوم مثل ماه

معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آ

چهارده قصه

دبستان دخترانه سما

دانستني هاي شگفت انگيز

مايلز كلي

علوم - آزمايش ها

دبستان دخترانه سما

اي خوش او روزا

علي مصباح

سروده هاي گنابادي

دبستان دخترانه سما

كلبه آرامش

امير حسين بانكي پور فرد

جايگاه دختر و خانواد

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

يلدا مقني

مسابقه: ژيمناستيك پيشرفته 2

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ميترا اميري

مسابقه: هنرهاي تجسمي

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آيدا محمد زاده

مسابقه: آيه هاي تمدن

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

بهاره صلواتي

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ليلا عبادي

مسابقه: دلنوشته با موضوع من و دنياي معلوليت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نفيسه مسيبي

مسابقه: پرش طول

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: مسابقات

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: شنا ( 50 آزاد )

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مينا صبوري

مسابقه: دو و ميداني 400 متر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مينا صبوري

مسابقه: دو و ميداني 100 متر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عطيه كريم نيا

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

الياس حق شناس خيبري

1389/01/03

دبستان دخترانه سما

ستايش تقوي مند

1390/01/01

دبستان دخترانه سما

ثمين ثابتي نوقابي

1385/01/01

دبستان دخترانه سما

باران پورشهري

1389/01/03

دبستان پسرانه سما

امير محمد عصار نوقابي

1385/01/01

دبستان پسرانه سما

احمدرضا ابراهيم پناه

1386/01/05

دبستان دخترانه سما

سانيا اسماعيل زاده

1389/01/02

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد تقوي مند

1386/01/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه زحمتكش

1385/01/01

دبستان دخترانه سما

كيانا عارفي

1385/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدعلي باهوش

1386/01/04

دبستان پسرانه سما

آرمان مرادي

1389/01/06

دبستان دخترانه سما

ياسمن رجبي مقدم

1385/01/01

دبستان پسرانه سما

حسين پورعيدي

1385/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرجس فرجادي بجستاني

1384/01/05

دبستان دخترانه سما

مبينا ميرزاده اول

1385/01/06