آخرین اخبار مدارس


26 دیدبستان دخترانه سما

24 دیدبستان دخترانه سما

23 دیدبستان دخترانه سما

20 دی دبستان پسرانه سما

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

مهدي آذريزي

داستانهاي فارسي كوتا

دبستان دخترانه سما

روان شناسي آموزش خواندن

علي محمد ناعمي

مهارت خواندن

دبستان دخترانه سما

عجايب هفتگانه جهان

فاطمه سروش راد

عجايب هفتگانه جهان

دبستان دخترانه سما

فوت كوزه گري

مصطفي رحماندوست

مثل هاي فارسي

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

دانستني هاي شگفت انگيز

مايلز كلي

علوم - آزمايش ها

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

دبستان دخترانه سما

اي خوش او روزا

علي مصباح

سروده هاي گنابادي

دبستان دخترانه سما

راهنماي خود مراقبتي

محمد كياسالار و همكاران

مراقبت از سلامت شخصي

دبستان دخترانه سما

آسمان پرستاره -سيارات

پاتريك مور

آشنايي با منظومه شمس

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

عطيه كريم نيا

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: شنا ( 50 آزاد )

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

بهاره صلواتي

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مينا صبوري

مسابقه: دو و ميداني 100 متر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مينا صبوري

مسابقه: دو و ميداني 400 متر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: مسابقات

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نفيسه مسيبي

مسابقه: پرش طول

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

اسماء ميرزائي نجم آباد

1384/10/24

دبستان پسرانه سما

احسان صادقي

1384/10/23

دبستان پسرانه سما

مصطفي فيروزشهري

1388/10/29

دبستان پسرانه سما

اميرحسين مقبلي نيشابور

1384/10/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل تقوي مند

1388/10/27