آخرین اخبار مدارس


30 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

08 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

مهدي آذريزدي

داستانهاي فارسي كوتا

دبستان دخترانه سما

فوت كوزه گري

مصطفي رحماندوست

مثل هاي فارسي

دبستان دخترانه سما

چهارده معصوم مثل ماه

معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آ

چهارده قصه

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

دبستان دخترانه سما

هدايت الانوار

محمد هدايت كاخكي

مجموعه اشعار و قصائد

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

كلبه آرامش

امير حسين بانكي پور فرد

جايگاه دختر و خانواد

دبستان دخترانه سما

آسمان پرستاره -سيارات

پاتريك مور

آشنايي با منظومه شمس

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

دبستان دخترانه سما

ويلچر پدر

شاعر زهرا گريزپا - مرجانعباسيا

شعر كودكان - شهيدان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مبينا يعقوبي

مسابقه: قرائت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عطيه كريم نيا

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: مسابقات

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: شنا ( 50 آزاد )

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

اسما كرمي

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ميترا اميري

مسابقه: هنرهاي تجسمي

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آيدا محمد زاده

مسابقه: آيه هاي تمدن

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

نفيسه مسيبي

مسابقه: پرش طول

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زينب خواجه شهري

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهديه طالبي

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

بهاره صلواتي

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ليلا عبادي

مسابقه: دلنوشته با موضوع من و دنياي معلوليت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي سينا مرتضائي مقدم

1385/03/05

دبستان دخترانه سما

زهرا تقوي مند

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

محمدرضا صالحي

1390/03/03

دبستان پسرانه سما

كاظم زنده دل

1385/03/06

دبستان پسرانه سما

مهدي يار جليليان

1385/03/06

دبستان دخترانه سما

محدثه رهني

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

علي رضا پهلوان

1387/03/07

دبستان دخترانه سما

نيايش ابراهيم زاده

1390/03/04

دبستان پسرانه سما

فرشاد شادفر

1390/03/01

دبستان پسرانه سما

محمدصالح فيروزشهري

1385/03/02