آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

فوت كوزه گري

مصطفي رحماندوست

مثل هاي فارسي

دبستان دخترانه سما

اي خوش او روزا

علي مصباح

سروده هاي گنابادي

دبستان دخترانه سما

دانستني هاي شگفت انگيز

مايلز كلي

علوم - آزمايش ها

دبستان دخترانه سما

كلبه آرامش

امير حسين بانكي پور فرد

جايگاه دختر و خانواد

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

هدايت الانوار

محمد هدايت كاخكي

مجموعه اشعار و قصائد

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

مهدي آذريزدي

داستانهاي فارسي كوتا

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حسین نخعی

مسابقه: تنیس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدجواد زارع حسینی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امید علی پرورش

مسابقه: تنیس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرهادی قدیمی

مسابقه: تنیس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین نخعی

مسابقه: تنیس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

صدرا طلوعی

مسابقه: تنیس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي خدادادي

1389/08/27

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل خياط

1386/08/30

دبستان دخترانه سما

هليا ستوده

1389/08/29

دبستان پسرانه سما

محمدرضا جفائي رهني

1387/08/28

دبستان پسرانه سما

ايليا نيك ورز

1387/08/25

دبستان پسرانه سما

علي صمدي نوقابي

1386/08/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل زارع بيلندي

1387/08/30

دبستان دخترانه سما

عطيه كريم نيابجستان

1385/08/30