آخرین اخبار مدارس


07 خرداددبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

پرتو دانش

شهربانو اسماعیلی

کتاب کار علوم چهارم دبستان

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

صبا كوهميشي

مسابقه: آزمون علمي

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ريحانه جمال محبي

مسابقه: 50 متر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنين ناصريان

مسابقه: عكاسي با موضوع زعفران

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ثمين ثابتي

مسابقه: آزمون علمي مرحله دوم

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ثمين ثابتي

مسابقه: آزمون علمي

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: 25 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علي ندافي

مسابقه: شنا رشته 50متر آزاد

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مبينا محتشمي

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نفيسه مسيبي

مسابقه: آزمون علمي مرحله دوم

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نيايش شادكام

مسابقه: آزمون علمي

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

صنا صاحبان ملكي

مسابقه: آزمون علمي مرحله دوم

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آرميتا رضايي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مريم عطاربجستاني

1384/03/04

دبستان پسرانه سما

كاظم زنده دل

1385/03/06

دبستان پسرانه سما

علي سينا مرتضائي مقدم

1385/03/05

دبستان دخترانه سما

زهرا تقوي مند

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

سعيد بني اسدي

1384/03/02

دبستان پسرانه سما

رضا هدايت

1384/03/02

دبستان پسرانه سما

مهدي يار جليليان

1385/03/06

دبستان دخترانه سما

محدثه رهني

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

سجاد قيصري

1384/03/08