آخرین اخبار مدارس


25 اسفنددبستان دخترانه سما

25 اسفنددبستان دخترانه سما

25 اسفنددبستان دخترانه سما

25 اسفنددبستان دخترانه سما

23 اسفنددبستان دخترانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

14 اسفنددبستان دخترانه سما

10 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

پرتو دانش

شهربانو اسماعیلی

کتاب کار علوم چهارم دبستان

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آرميتا رضايي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: 25 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سينا باصري

مسابقه: شنا 50 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مينا زرگران

مسابقه: 100 متر آزاد شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبينا محتشمي

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ريحانه جمال محبي

مسابقه: 50 متر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

اسماءخواجه زاده

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سحر كمالي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علي ندافي

مسابقه: شنا رشته 50متر آزاد

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زينب حاجي وثوق

مسابقه: عكاسي باموضوع زعفران

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ريحانه جمال محبي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنين ناصريان

مسابقه: عكاسي با موضوع زعفران

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مائده پري افساي

1384/01/09

دبستان دخترانه سما

بيتا باصري باغسياه

1389/01/09

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل دهقاني نوقابي

1389/01/13

دبستان پسرانه سما

سروش شفيعي

1388/01/10

دبستان دخترانه سما

غزاله نامداري

1388/01/12

دبستان پسرانه سما

روح الله فرخي

1385/01/15

دبستان پسرانه سما

محمدطه صفرزاده

1388/01/10

دبستان دخترانه سما

مهسا مرداني شهري

1385/01/15