آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

فوت كوزه گري

مصطفي رحماندوست

مثل هاي فارسي

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

دانستني هاي شگفت انگيز

مايلز كلي

علوم - آزمايش ها

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

ويلچر پدر

شاعر زهرا گريزپا - مرجانعباسيا

شعر كودكان - شهيدان

دبستان دخترانه سما

اي خوش او روزا

علي مصباح

سروده هاي گنابادي

دبستان دخترانه سما

راهنماي خود مراقبتي

محمد كياسالار و همكاران

مراقبت از سلامت شخصي

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

زينب خواجه شهري

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعلی مرادپور

مسابقه: دو400متر

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سجاد نقیبی

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد خزایی

مسابقه: حفظ عمومی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مصطفی موحدیان

مسابقه: انشانویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهديه طالبي

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عطيه كريم نيا

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

فرزاد وطن دوست

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا محسنی

مسابقه: طراحی مداد

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عارف باصری

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسین پورعیدی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه نیازمند

مسابقه: رتبه اول المپیاد ریاضی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرشايان شفيعي ميم

1387/04/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي خزيمه

1387/04/29

دبستان دخترانه سما

زهرا قدسي محمديه

1387/04/26

دبستان پسرانه سما

مهرشاد متولي كاخكي

1386/04/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه اميري

1385/04/25

دبستان دخترانه سما

ستايش نوري

1387/04/27

دبستان پسرانه سما

مصطفي اخلاقي ريا بي

1385/04/26

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كاظمي

1385/04/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل خياط بيلندي

1388/04/25