آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان پسرانه سما

پرتو دانش

شهربانو اسماعیلی

کتاب کار علوم چهارم دبستان

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مبينا محتشمي

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علي رضا احمدي

مسابقه: آزمون عملكردي رياضي جشنواره خيام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سينا باصري

مسابقه: شنا 50 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زينب حاجي وثوق

مسابقه: عكاسي باموضوع زعفران

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نيايش شادكام

مسابقه: آزمون علمي

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مينا زرگران

مسابقه: 100 متر آزاد شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علي ندافي

مسابقه: شنا رشته 50متر آزاد

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نفيسه مسيبي

مسابقه: آزمون علمي مرحله دوم

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: 25 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آرميتا رضايي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نازنين ناصريان

مسابقه: عكاسي با موضوع زعفران

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

فرزاد وطن دوست

مسابقه: آزمون عملكردي رياضي جشنواره خيام

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

پويا قربان نياخيبري

1385/06/31

دبستان پسرانه سما

پوريا ميرزاي قلي

1387/06/30

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد صابري بيلندي

1387/06/23

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل نصيرزاده

1385/06/30

دبستان دخترانه سما

مبينا مصطفوي شورابي

1387/06/30

دبستان پسرانه سما

عليرضا حيدريان

1385/06/31

دبستان پسرانه سما

شهريار طيبي

1385/06/26

دبستان دخترانه سما

دينا حيدرزاده

1386/06/28

دبستان دخترانه سما

شيدا ساغريان

1385/06/30

دبستان پسرانه سما

احسان صابري بيلندي

1387/06/28

دبستان دخترانه سما

اريسا روحاني

1386/06/28

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كوثري بيدختي

1388/06/31

دبستان دخترانه سما

حديث حسينيان سقي

1389/06/28

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كوثري بيدختي

1388/06/31

دبستان دخترانه سما

هليا هجرتي

1388/06/27

دبستان پسرانه سما

شايان قرباني

1386/06/29

دبستان پسرانه سما

پوريا ميرزاي قلي

1387/06/30

دبستان دخترانه سما

آناهيتا ملكي

1388/06/30