آخرین اخبار مدارس


30 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

08 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

عجايب هفتگانه جهان

فاطمه سروش راد

عجايب هفتگانه جهان

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان دخترانه سما

قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

مهدي آذريزدي

داستانهاي فارسي كوتا

دبستان دخترانه سما

ويلچر پدر

شاعر زهرا گريزپا - مرجانعباسيا

شعر كودكان - شهيدان

دبستان دخترانه سما

روان شناسي آموزش خواندن

علي محمد ناعمي

مهارت خواندن

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز بوستان و گلستان

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان دخترانه سما

آسمان پرستاره -سيارات

پاتريك مور

آشنايي با منظومه شمس

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

دبستان دخترانه سما

چهارده معصوم مثل ماه

معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آ

چهارده قصه

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

دبستان دخترانه سما

قصه هاي پند آموز كهن

زينب عليزاده لوشابي

قصه هاي پند آموز

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: مسابقات

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عطيه كريم نيا

مسابقه: آزمون سنجش مرحله اول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مينا صبوري

مسابقه: دو و ميداني 400 متر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ليلا عبادي

مسابقه: دلنوشته با موضوع من و دنياي معلوليت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ميترا اميري

مسابقه: هنرهاي تجسمي

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا زرگران

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مينا صبوري

مسابقه: دو و ميداني 100 متر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زينب علي زاده ريابي

مسابقه: آيه هاي تمدن مرحله 5

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

يلدا مقني

مسابقه: ژيمناستيك پيشرفته 2

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نفيسه مسيبي

مسابقه: پرش طول

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زينب خواجه شهري

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي سينا مرتضائي مقدم

1385/03/05

دبستان پسرانه سما

كاظم زنده دل

1385/03/06

دبستان دخترانه سما

محدثه رهني

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

محمدرضا صالحي

1390/03/03

دبستان پسرانه سما

مهدي يار جليليان

1385/03/06

دبستان دخترانه سما

نيايش ابراهيم زاده

1390/03/04

دبستان دخترانه سما

زهرا تقوي مند

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

فرشاد شادفر

1390/03/01

دبستان پسرانه سما

علي رضا پهلوان

1387/03/07

دبستان پسرانه سما

محمدصالح فيروزشهري

1385/03/02