آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندان خود را تربیت نکنیم

مسعود راد

تربیت فرزندان

دبستان پسرانه سما

کلید های مقابله با اضطراب در کودکان ونوجوانان

کاتارینا ماناسیس

اضطراب کودکان

دبستان پسرانه سما

پرتو دانش

شهربانو اسماعیلی

کتاب کار علوم چهارم دبستان

دبستان دخترانه سما

222 نکته برای پدران و مادران

مرتضی مجدفر- ابراهیم اصلانی -

علمی و آموزشی

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

ذختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی وروایت دختری به نام قدم خیر

دبستان پسرانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

زندگی دختری بنام قدم خیر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

زينب قادري

مسابقه: 25 متر آزاد

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ريحانه جمال محبي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علي ندافي

مسابقه: شنا رشته 50متر آزاد

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سحر كمالي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علي رضا احمدي

مسابقه: آزمون عملكردي رياضي جشنواره خيام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ثمين ثابتي

مسابقه: آزمون علمي

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مسعود چمني

مسابقه: آزمون عملكردي رياضي جشنواره خيام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرميتا رضايي

مسابقه: 50 متر قورباغه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عارف باصري

مسابقه: شنا 50متر قورباغه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

صنا صاحبان ملكي

مسابقه: آزمون علمي مرحله دوم

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عارف باصري

مسابقه: شنا رشته 50متر آزاد

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

اسماءخواجه زاده

مسابقه: حفظ سوره فجر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدعارف كاظمي

1389/05/04

دبستان پسرانه سما

عرشيا راه واره

1387/05/02

دبستان دخترانه سما

مائده پورقربان

1385/05/04

دبستان پسرانه سما

علي اصغر باقري

1388/05/07

دبستان پسرانه سما

پوريا صباغ زاده

1389/05/01

دبستان پسرانه سما

محسن باقري قنبر آبادي

1386/05/01

دبستان پسرانه سما

علي رضا انصاري بهابادي

1387/05/07